In een steeds hoger tempo raken wij als mens en als cultuur vervreemd van de natuur en daarmee van onze persoonlijke natuur.

Onze fysieke en mentale gezondheid, onze creativiteit, ons spirituele welzijn en onze collectieve natuur, maatschappijzin, onderling respect en vanzelfsprekende onderlinge steun lijken steeds meer voorwaardelijk te worden in plaats van geintegreerd.

Van nature zijn wij niet zo als mens en voelen wij ons niet goed bij voorwaardelijkheid.

Fysika Faroun betekent: de natuur heelt. Het is een pragmatische denk- en handelswijze gericht op het versterken van levensenergie ofwel thumos. Fysika Faroun is van oorsprong oud Grieks en heeft wortels in de culturen daarvoor.

Fysika Faroun is in de basis een persoonlijk transfomatie proces. Wie het proces doorloopt ontwikkelt een nieuwe levensvisie. Vaak gaat die gepaard met fundamentele veranderingen in levensstijl en keuzes op professioneel gebied. 

Wie zijn of haar thumos voluit voelt stromen, is gezonder, meer in evenwicht, creatiever en gelukkiger. Persoonlijke problemen worden gemakkelijker doorschouwd en omgezet in nieuw positief perspectief. 

Wij zijn er van overtuigd dat individuen die vanuit Fysika Faroun opereren daar niet alleen persoonlijk beter van worden, maar tegelijketijd hun direkte omgeving en zelfs de grotere maatschappelijke omgeving een positieve impuls geven.

Het Fysika Faroun proces begint met een ontwikkelingsvraag.

Fysika Faroun ziet de natuur als kosmisch en de mens als een onlosmakelijk onderdeel daarvan. De natuur zorgt voor zichzelf en dus ook voor ons. De persoonlijke of groepsgerichte ontwikkelingsvraag is de rode draad in het Fysika Faroun proces. Door zich tijdens het proces steeds opnieuw te verbinden met die vraag, op verschillende plekken in de wilde natuur, gaat niet zozeer de ratio maar vooral ook de ervaring of sensatie meewerken. Als gevolg daarvan verdiept de vraag zich.

Zonder dat er over nagedacht gedacht hoeft te worden, ontvouwen zich antwoorden in ruimte en tijd, niet alleen liniair maar ook toekomstgericht. Door de zeggingskracht van deze gevoelde antwoorden te vertalen naar deze tijd komen zij in expressie en gaan we doen. Dat noemen wij intentie in actie.

Het Fysika Faroun proces ontwikkelt zich volgens het 5,4,3,2,1 principe.

Door onze 5 zintuigen; zien, horen, ruiken, proeven en tasten, met voldoende regelmaat en intensiteit in contact te brengen met de 4 elementen; water, vuur, aarde en lucht, verbinden we onze 3 bewustzijnstoestanden; hoger bewustzijn, dagelijks bewustzijn en onderbewustzijn. Daardoor synchroniseert onze mannelijk-vrouwelijke dualiteit en gaat onze thumos maximaal stromen.

Fysika Faroun maakt gebruik van stelplekken, ondermeer op het Griekse eiland Lefkas.

Stelplekken zijn uitzonderlijk krachtige pleken in de natuur die op ‘magische’ wijze het emotionele en fysieke bewustzijn weten te activeren en te synchroniseren.

Aandachtige aanwezigheid op een stelplek verhoogt op zich al de levensenergie. Het gaat daarbij niet zozeer over herstellen maar meer over opnieuw afstellen, enigszins vergelijkbaar met hoe dat met een radio gebeurt. Stelplekken bezitten hoge kiemkracht die dualiteit versneld oplossen.

Stelplekken zijn over de hele wereld te vinden. Het Griekse eiland Lefkas is een voorbeeld van een stelplek waar wij al 20 jaar zeer goede ervaringen met Fysika Faroun transformaties hebben. In Bretagne, waar we ook Fysika Faroun activiteiten ontwikkelen zijn ook krachtige stelplekken te vinden.

Persoonlijke ervaringen met Fysika Faroun.

 • 'Er alleen al zijn, zou misschien al voldoende geweest zijn'.
 • 'Zodra ik op het eiland Lefkas ben, voelt het of ik thuiskom. Ook al was ik er nooit eerder geweest.'
 • 'Er is een leven voor en een leven na Lefkas.'
 • 'Zelfs de constante pijn van mijn reuma is er niet meer.'
 • 'Na een week Lefkas ben ik herboren, ervaar super veel perspectief en kan zowel in gedachte als fysiek altijd weer terug.'
 • 'Het was inderdaad bijna magisch te ervaren dat er zoveel kan gebeuren in zo’n korte tijd.'
 • 'De begeleiding heb ik als erg professioneel en prettig ervaren. Er was veel eigen ruimte en toch waren er steeds precies op de juiste momenten interventies.'
 • 'Wat mij na vele jaren therapie nog steeds achtervolgde, leek na een paar dagen Lefkas een futiliteit. Life-changing wat mij betreft.'

Fysika Faroun sessies.

Alle activiteiten, zowel op Lefkas, in Bretagne als in Nederland zijn individueel gericht maar kunnen ook worden ingezet om verandering in een klein of groot team in gang te zetten. In overleg vertalen we de sessies naar maatwerk.

 • Meerdere malen per jaar organiseren wij individuele of groepsgerichte Fysika Faroun sessies op het Griekse eiland Lefkas.
 • Het is de bedoeling om nog dit jaar te beginnen met het organiseren van Fysika Faroun sessies in Bretagne
 • Om een korte kennismaking met Fysika Faroun mogelijk te maken, bieden we ook Fysika Faroun sessies in Nederland aan. Vanwege de kortere duur hebben de sessies in Nederland een andere werking, waarbij doorbraken toch ook zeker mogelijk zijn.

Peter Brinkman en Titus Bovenberg werken al jaren samen aan het Fysika Faroun gedachtegoed. Zij hebben beide een achtergrond in coaching van individuen en groepen, hebben beide een carriere achter zich in het bedrijfsleven.

Peter was oprichter van en gaf leiding aan een middelgroot adviesbureau voor vraagstukken rondom menselijke factor. Hij studeert al vele jaren helende tradities vanuit verschillende culturen. Sinds 20 jaar is hij daarbij sterk verbonden aan de oorspronkelijke traditie vanuit de oude Grieken. Daarnaast studeerde en werkte Peter vele jaren aan adaptieve processen, zoals de ecokathedraal in Mildam, met filosoof kunstenaar Louis Leroy en vele anderen. Peter woont afwisselend op Lefkas en in Nederland.

Titus studeerde beeldende kunst in Rotterdam, werkte als consultant in het bedrijfsleven, leefde 7 jaar in Peru waar hij 12 kinderen adopteerde, 2 hotels en 4 restaurants realiseerde als onderdeel van een groot kinderhulpproject. Titus woont afwisselend in Nederland, Peru en Uruguay en is naast coach ook actief als beeldend kunstenaar.